Možnosti propojení

Náš rezervační systém lze propojit s naprostou většinou existujících rezervačních systémů a stránek. Jmenujme alespoň ty nejdůležitější:

Pomocí mezinárodně uznávaného standardního formátu ICS (nebo také iCalendar / ICAL) lze systém snadno propojit s mnoha dalšími programy. Úplné vzájemné propojení zahrnuje nastavení jak importu kalendáře, tak exportu kalendáře, tím dosáhneme plné synchronizace. Vše probíhá plně automaticky: stačí si vybrat jeden ze systémů jako hlavní, do něj zapisovat nové rezervace a ostatní stránky nebo systémy si údaje sami aktualizují. Jedná se tedy o jednoduchou podobu tzv channel manager, ten však navíc umožňuje přímou online rezervaci včetně cenové kalkulace. Pomocí formátu ICAL můžete údaje načítat do všech dalších aplikací nebo stránek, které tento formát podporují. Jmenujme například Microsoft Outlook.

Pokud se rozhodnete využívat náš online systém pro správu svých rezervací, bude potřeba nastavit synchronizaci obsazených termínů se všemi systémy a stránkami, ve kterých nabízíte svůj objekt. Typicky se jedná o výše zmíněné stránky, v další řadě o různé katalogy a nakonec Vaše vlastní www stránky. Na všechny tyto situace je náš systém připraven, pouze v případě menších katalogů, kde není možnost synchronizace zapracována, to nebude možné. Nutno podotknout, že pokud to některý z katalogů nenabízí, jedná se zpravidla o server, přes který nemůžete čekat velký ohlas zákazníků.